Norddalen Elveierlag

Fiskeregler 2011 (Reglene fra 2010 gjelder også i 2011):

- Fiskeregler Norddalselva 2011

-FISHING RULES NORDDALSELVA 2011

- ALLGEMEINE FISCHEREI-BESTIMMUNGEN NORDDALSELVA 2011

 

 

 

 

 

 

Om elva

Norddalen Elveierlag ble stiftet 18. oktober 1994. Laget ble stiftet for å få til en felles forvaltning av Norddalselva, samt at et elveierlag ville stå mye sterkere når det gjelder å ivareta fiskerettighetshavernes interesser.

 

Kontaktinformasjon

e-post: t-berda@online.no
Postadresse: Norddalen Elveierlag v/Trond Berdal 7170 Åfjord