Norddalen Elveierlag

Fiskeregler 2011 (Reglene fra 2010 gjelder også i 2011):

- Fiskeregler Norddalselva 2011

-FISHING RULES NORDDALSELVA 2011

- ALLGEMEINE FISCHEREI-BESTIMMUNGEN NORDDALSELVA 2011

 

 

 

 

 

 

PRISER 2011:

Norddalselva (Sone 1):

- Døgnkort: kr. 150,- (tillegg kr 100,- i dep.)

- I tillegg selges 7 sesongkort for innenbygdsboende.

- Sesongkort: kr. 2000,- (tillegg kr 500,- i dep.)

- Fiskesesong: 1. Juni – 31. juli

Nedre Stordalselva (nordre side)

- Døgnkort: kr. 220,- (tillegg kr 100,- i dep.)

- Fiskesesong: 15. Mai – 15. august

Nyhet!

Kombinasjonskort for sone 1 og nedre Stordalselva (nordre side)

Døgnkort: kr. 300,- (100,- i dep.)

Kjøp av fiskekort ved Norddalselva og Nedre Stordalselva:

MxSport Åfjord (72 53 11 88) eller Norddalen Elveierlag (911 81 443)